Momentálna situácia je len dočasná, čoskoro sa vrátime!